He?

Bolondok hajóján : zene mellett, minden "behozott" és magánvélemény, esemény, történet, téma ütközhet az Életről. Szabadon. (Még!) :-DDD

sörcsap nagybaszónak

Miva'?

 

 

És a főd forog tovább!

 

Beszótak:

Esik-e wazze?


Számojjá csapos!

Naptár

február 2023
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Állami Számvevőszék: Férfias férfiakra van szükség + Aggódik az Állami Számvevőszék a túl sok diplomás nő miatt, mert csökken a házasság és a gyerekvállalás esélye

2022.08.26. 07:35 guma70

Aggódik az Állami Számvevőszék a túl sok diplomás nő miatt, mert csökken a házasság és a gyerekvállalás esélye

Fotó: Huszár Dávid | Forrás: Népszava

Egy elemzés szerint a nők jelentős felsőoktatási túlreprezentáltsága demográfiai problémákat (is) okozhat, megnehezíti a pártalálást, illetve a termékenység csökkenésének kockázatához vezethet, mivel a nők házasságának valószínűsége és ezzel a gyerekvállalás esélye is csökken.

Jól illeszkedik az Orbán-kormány filozófiájába az Állami Számvevőszék idén júliusban publikált „Pink education” jelenség Magyarországon című elemzése.

Az elemzés első részében megállapítják, hogy 2010-2021 között minden évben több nő nyert felvételt a felsőoktatásba, mint férfi, a 2022-es tanév őszi félévében már 54,5 százalék lesz a nők aránya. Ráadásul a férfi hallgatók sokkal nagyobb arányban morzsolódnak le, és a gimnáziumokba is több lány jár (55,4 százalék), márpedig a nappali tagozatra felvettek 70 százaléka ebből az iskolatípusból érkezik.

Az ÁSZ szerint a nemi arányok eltolódásában közrejátszhatott a pedagógus szakma elnőiesedése, a tanárok 82 százaléka ugyanis nő.

A megkérdezettek többsége szerint a lányos tulajdonságok – érzelmi, szociális érettség, szorgalom, szófogadás, monotóniatűrés, jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség – fontosabbak az iskolákban, mint a fiús, reál tantárgyakhoz szükséges matematikai, technikai és műszaki érzék, a logika, a térlátás vagy éppen a kockázatvállalás. A férfias tulajdonságok büntetése az iskolákban mentális problémákat okoz a fiúknak, akik így nem tudják sajátos képességeiket kibontakoztatni és hatással van a szorgalmukra is. A kutatásban résztvevők szerint a lányok szorgalmasabbak, de az elemzők rámutatnak „aki már megfigyelt kisfiút dekázás közben, az láthatja, hogy a férfiak rendkívül nagy koncentrációval tudnak feladatokat elvégezni”.

Az ÁSZ szerint ezt erősíti a kötelező érettségi tárgyak felosztása is, hiszen három humán vizsgatárgy (magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv) mellé csak egy reál (matematika) társul. Ez a társadalmi mobilitás, a nemi egyenlőség szempontjából felveti annak veszélyét, hogy a fiúk hátrányt szenvedhetnek a középiskolai záró eredmények és a felsőfokú továbbtanulás terén. Indokoltnak tartanák a humán és reál érettségi tantárgyak kiegyenlítését. A fiúk emellett később érnek, amit a beiskolázási életkor meghatározásánál érdemes lenne figyelembe venni.

A nők jelentős felsőoktatási túlreprezentáltsága ezenfelül demográfiai problémákat is okozhat, megnehezíti a pártalálást, illetve a termékenység csökkenésének kockázatához vezethet, mivel a nők házasságának valószínűsége és ezzel a gyerekvállalás esélye is csökken – olvasható az elemzésben. A számvevőszék kutatói szerint olyan oktatási stratégiára van szükség, amely a sikeres önálló felnőttkori életvezetésre készít fel. Így indokoltnak tartják a jelenség következményeinek mélyebb kutatását és az eredmények függvényében intézkedések meghatározását.

Mint írják, a nők érdekeltek abban, hogy a férfiak jól teljesítsenek és sikeresek legyenek. Amennyiben a fiús tulajdonságok kibontakoztatása hátrányt szenved, az gazdasági károkat okoz.

 A férfiakra jellemző kreativitás, a versengés és teljesítményorientáltság nem csupán a magyar gazdaság optimális fejlődéséhez szükséges, ezek a tulajdonságok a mindennapi élet szempontjából is fontosak, hiszen „a felnövő fiatal otthonában azzal szembesül, hogy lefagyott a számítógép, csöpög a csap, vagy lapra szerelve érkezett a bútor és nincs aki megoldja”. 

A 700 szülő és pedagógus részvételével, az országgyűlési választás ideje körül lebonyolított reprezentatív kérdőíves kutatás során arra kerestek választ, hogy a hazai oktatási rendszer egyenlő esélyeket biztosít-e a fiúknak és a lányoknak, illetve milyen szerepet játszik a folyamatban a pedagógus szakma elnőiesedése. Arra is kíváncsiak voltak, hogy a válaszadók szerint a hazai közoktatás előnyben részesíti-e a nőies tulajdonságokat és emiatt sérülhet-e a nemek közötti esélyegyenlőség. A téma az ÁSZ kutatói szerint azért különösen fontos, mert a pink education (elnőiesedő oktatás) „nem csupán az ország versenyképességére lehet hatással, de az iskolarendszer társadalmi mobilitást előmozdító szerepét is negatív irányban befolyásolhatja”. (Az alábbiakban a több tucat oldalas kutatási anyagból - szükségszerűen - kiragadott részek olvashatóak.)

https://nepszava.hu/3167260_allami-szamvevoszek-elemzes-diploma-nok-csalad-hazassag-gyerekvallalas

Állami Számvevőszék: Férfias férfiakra van szükség

Az Állami Számvevőszék elemzése szerint a férfias tulajdonságok és kompetenciák nem megfelelő szintű és mértékű fejlesztése gazdasági károkat okoz, és előnytelen az ország versenyképessége szempontjából.

A munkaszociológiában bevett fogalom a pink collar work (rózsaszín galléros munka), amely azokat a munkaköröket takarja, ahol a nők vannak többségben. A pink education („rózsaszín oktatás, nevelés”) kifejezést a 2000-es években kezdték el használni a nők oktatás világában elfoglalt szerepének jellemzésére.

A KSH adatai szerint a rendszerváltást követő években a felsőoktatásban hatalmas mennyiségi ugrás következett be. Az 1990/1991-es tanévben 108 376 hallgató tanult a felsőoktatásban, a 2005/2006-os tanévben már 424 161. Ez volt a legmagasabb, innen fokozatos csökkenés jött, a 2021/2022-es tanévben 293 566-an tanultak a felsőoktatásban.

Sokkal több a nő

A „Pink education” jelenség Magyarországon?! címet viselő elemzés szerint 2010 és 2021 között Magyarországon minden évben több nő nyert felvételt a felsőoktatásba, mint férfi, a nemek közötti különbség szignifikánsan nem változott. A 11 év adatait összesítve összesen 600 086 nő (55,3 százalék) és 485 153 férfi (44,7 százalék) kezdhette meg a tanulmányait a felsőoktatásban.

Az Oktatási Hivatal adatai alapján 2021-ben felsőoktatásban oklevéllel végzettek közül minden korosztályon belül többségben voltak a nők. A jelenség tehát nem csupán a felsőoktatásba bekerült fiatalabb korosztályt érinti, hanem korra való tekintet nélkül általánosnak mondható. Az adatokból látható, hogy a nők családalapítást követően sokkal nagyobb arányban térnek vissza az oktatási rendszerbe, mint a férfiak.

Az ÁSZ elemzése a jelenség okainak és társadalmi, gazdasági következményeinek feltárására irányult. Az indoklás szerint a téma súlyát alátámasztja, hogy a fenti jelenség nemcsak az ország versenyképességére lehet hatással, de az iskolarendszer társadalmi mobilitást előmozdító, a szelektivitást csökkentő szerepét is negatív irányban befolyásolhatja.

Mindezek feltárásával az ÁSZ elemzése felhívhatja a döntéshozók figyelmét a társadalmi problémára, hozzájárulva ezáltal a társadalmi mobilitás előmozdításához és a szelektivitás csökkentéséhez.

Számos oktatási szakértő arra hívja fel a figyelmet, hogy a közoktatásban jellemző a női pedagógusok túlreprezentáltsága, ami hatással lehet a pink education jelenség kialakulására. 2021-ben a hazai közoktatásban 96 ezer pedagógus dolgozott, akiknek 82 százaléka nő. A szakma elnőiesedése az óvónők, a tanítónők és a fejlesztő pedagógusok körében a legerőteljesebb. Az Oktatási Hivatal adatai szerint 2021-ben a középiskolai tanárok 69,4, az általános iskolai tanárok  85,8 százaléka volt, a felsőoktatásban viszont több a férfi oktató. 

Kapcsolódó
Kiderült, mi kell a nőknek

Kiderült, mi kell a nőknek

A vezetői munkakörökben 39,2 százalék a hölgyek aránya.

Sztereotípiák

A pedagógusok úgy gondolják, egyenlő bánásmódban részesítik tanulóikat, mégis sztereotipizált kép él bennük a lányokról és a fiúkról. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara által folytatott kutatás eredményei szerint a válaszadók a fiúkat kreatívnak, tevékenynek, logikus gondolkodásúnak tartják, akik jó humorérzékkel rendelkeznek, míg a lányok kedvesek, empatikusak és szorgalmasak. A lányoknál felsorolt pozitív és negatív tulajdonságok esetén sokkal gyakrabban jelentek meg külső tulajdonságok, mint a fiúknál. A válaszadók vélekedése szerint a reál tantárgyakban a fiúk, a humán tantárgyakban a lányok tehetségesek.

Később érnek

A szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy a fiúk később érnek, illetve bizonyos fejlődési területeken különbségek azonosíthatóak. A beszédért és finommotoros képességekért felelős agyterületek gyorsabban fejlődnek a lányoknál, eben akár 6 év előnye is lehet egy kiskamasz lánynak egy azonos korú fiúval szemben.

A fiúk általában jobbak matematikai, geometriai feladatokban és ügyesebbek a nagymozgásos tevékenységekben (futás, ugrás, labdajátékok), kevésbé tudják kontrollálni az érzelmeiket, kevesebb a magatartásbeli gátlásuk, nehezebben kezelik a stresszt, figyelmetlenebbek. 

A lányok felelősségteljesebben, komolyabban, megfontoltabban, talpraesettebben viselkednek tizenévesen, így érettebbnek látjuk őket. A lányok kommunikációs képességei kifinomultabbak, együttérzőbbek, jobban tudnak kapcsolódni a másik emberhez, erősebben próbálnak megfelelni az elvárásoknak, jobban teljesítenek a nyelvi teszteken. 

Gazdasági érdek, hogy a férfi férfias legyen

Az eredmények azt mutatják, hogy a lányosabbnak tartott tulajdonságokat tartják a megkérdezettek fontosabbnak a közoktatásban. Érdekes eredmény, hogy a megkérdezettek válaszai alapján a technikai-műszaki érzék a közoktatásban az egyik legkevésbé fontosnak tekintett készségként jelenik meg. 

Az elemzés kitér arra is, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség a társadalom közös érdeke. A nők ugyanúgy érdekeltek benne, hogy a férfiak is jól teljesítsenek, eredményesek és sikeresek legyenek.

Amennyiben a férfias, fiús tulajdonságok/kompetenciák kibontakoztatása, értékelése hátrányt szenved, úgy annak számos gazdasági és társadalmi következménye van.

A férfias tulajdonságok és kompetenciák nem megfelelő szintű és mértékű fejlesztése gazdasági károkat okoz, és előnytelen az ország versenyképessége szempontjából. A kreativitás, az innováció, a vállalkozószellem, a technikai-műszaki érzék és a versengő, teljesítményorientált attitűd szükségesek a magyar gazdaság optimális fejlődéséhez, a hazai vállalkozások sikerességéhez, a versenyképesség és fenntarthatóság javításához. 

Arra is kitérnek, amennyiben a hazai oktatás a nőies tulajdonságoknak kedvez, és ez okozza a nők túlreprezentáltságát a felsőoktatásban, úgy ez jelentősen rombolja a társadalmi esélyegyenlőséget és igazságosságot. Ha a fiúk és lányok esélyegyenlősége nem valósul meg az oktatás területén, úgy az hatással van a társadalmi mobilitásra, egyúttal veszélyezteti az oktatási stratégiában foglaltak megvalósulását.

Még a szorgalmukra is hatással lehet

A férfias tulajdonságok alacsonyabb értékelése, esetleg büntetése az oktatásban, mentális és viselkedésbeli problémákat okozhat a fiú tanulóknak, akik nem tudják sajátos képességeiket optimálisan megmutatni, kibontakoztatni. Mindez hatással van nemcsak a magatartásukra, de a szorgalmukra is, amit a kutatás a legfontosabb tulajdonságnak ítélt az oktatásban.

A nők jelentős túlreprezentáltsága felsőoktatásban demográfiai problémákat is okoz, megnehezítve a pártalálást a közel azonos szinten képzett fiatalok között.

(Borítókép: Michael Gottschalk / Getty Images)
https://index.hu/belfold/2022/08/25/ki-a-szoknyasokkal-az-egyetemekrol-/

 

13 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://offforever.blog.hu/api/trackback/id/tr2317915867

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

taga20 2022.08.26. 18:42:11

a vot má, hogy a csutigecinaffiaállam baszamegazanyját?

hvg.hu/elet/20220826_Kremer_Balazs_szociologus_Ahol_magasabb_a_diplomas_nok_aranya_tobb_a_gyerek_is

""Szóval, a kis ábrám, értsétek, ahogyan akarjátok, bár a tények azt mutatják, hogy ott, ahol a nők között magasabb a diplomások száma, ott a nők több gyereket is szülnek. Lehet, hogy azért, mert a diplomás munkájukkal el is tudják tartani, fel is tudják nevelni a kölköket...)" - fogalmaz.

Hozzáteszi, hogy a diplomások aránya a nők között Magyarországon az egyik legalacsonyabb, ezért azt "bizarr szándék" is lenne csökkenteni."

gazoló 2022.08.27. 06:25:28

@taga20:

jóreggelt

annyira agresszívek vagytok mostanában fidesszopper honfitársainkkal ))
...
a lépcsőházi tacepaót várják a kocsma bejáratánál)

gazoló 2022.08.27. 06:30:52

@taga20:

"kisfiút dekázás közben, az láthatja, hogy a férfiak rendkívül nagy koncentrációval tudnak feladatokat elvégezni”.

miért kell nekem mindig valami másra gondolni))

jaegtoer 2022.08.27. 07:03:05

@taga20:
Mindez merő porhintés, mákony és fertő. Lefölsőbb szintű, határozott és egyértelmű útmutatást kapott az ország népe arról, hogy mi a nők dolga. Úgyhogy fölösleges lázadozni. Mit képzelsz te!? Állj be a sorba, mert lekapcsolják az utcádban az áramot, aztán tekerheted a dinamót, mert az ótódba meg nem adnak naftát. Ehhöz tartsd magad, szálljál magadba, és gránitszilárdsággal higgy és bízz a Népünk Nagy Fiában.

Máshol persze ezt írtam:
Még és már, mintegy fejre állva azt is érteni vélem, hogy az Állami Számvevőszéket a világraszóló országos méretű tolvajlás nem aggasztja, ámde az aggasztja és kompetensnek érzi magát, hogy szociológiai kérdésben nyilatkozzon, miszerint túl sok nő tanul és végez az egyetemeken, és egyáltalán az a rengeteg egyetemet, főiskolát végzett női egyed károsan hat a társadalomra, gazdaságra, a jövőre. stb, stb. és még több stb. És gondolom én: még Szemünk Fényére is, hisz tudatta már, hogy a nőknek mi a dolga: gyerek, konyha, mosógép, meleg vacsora, ura szava. Nekem mondjuk már ettől is elakad a szavam. Hanem az, hogy nem kellően képzett embereket szabadítsanak a tömegközlekedésre és a közúti forgalomba... Ettől már levegőt is alig kapok. Úgyhogy éppen ideje az Országos Meteorológiai Szolgálat helyett egy Nemzeti Meteorológiai Szolgálat gründolásának is. Attól biztosan javul a légzéstechnikám, a levegő meg az időjárás. Hátha még a gondolataim is strukturálódnak. Ámde csak nem hagy nyugodni az, hogy aszondja, vagyis érzékelteti a tekintetes Számvevőszék: férfias férfiakat! Közelebbről? Vajon vakkomondor beszerzése is ajánlott? Ebben a rezsimizériás világban? Hol élnek ezek? Hol élek én? Hol élünk mi? Mivel is összegezhetném csapongó csapongásaimat, mint: A kirelejzumát!

guma70 2022.08.27. 08:10:01

@jaegtoer: :DDD

"Itt már nincs idő a filozofálásra, cselekedni kell! Prémium fedezőméneket a tanulmányi osztályokra! Nemzeti péniszkvótát a szűkölködőknek! A pártalálási nehézségre vonatkozó részt mondjuk nem értem."

telex.hu/eletmod/2022/08/26/pink-education-allami-szamvevoszek-tanulmany-reakciok

látjátok feleim szümtükkel 2022.08.27. 08:55:46

Az Domonkos nertárs elfelejtette megemlíteni a jelentésben, hogy sajnos akad férfias férfi nertárs aki az ereszcsatornázást szerette, nem a gyerekcsinálást. No de azért ő sem panaszkodhat, nem vett példát főnökéről és csak egy szem gyermekkel szaporította a népet. Ez egy helytelen magatartás volt a részéről, példát vehetett volna olyan nertásrakról akik nem egy asszonynal, hanem többel is szaporíttotak. Igaz nekem is csak egy szem van, de anno amikor született én és a párom is a legkevesebbet kereső értelmiség közé tartoztunk. Mire nekünk diplománk lett, és az utód született, egy nem értelmiségi SZAKakmunkás már a saját házában lakott, mi meg megvénültünk, mire kifizettük a házunk tartozását. Ő pedig abban a világban volt "szaporodó" korú, amikor az anyagi körülményei a mienktől sokkal jobbak voltak. Csak nem kellene elfelejteni neki, és a nertársainak sem, hogy honnan jöttek. Ha viszanéznének oda látnák, hogy sokan nem bírtak felemelkedni, és sok diploma nélküli nő miért nem tud sok gyereket szülni.

gazoló 2022.08.27. 09:37:01

talán idevág

Luca féle

"Gondoltam, ha már Magyarországon kiemelten veszélyes, kipusztulást eredményező személynek számítok, tekintettel arra, hogy pedagógusi végzettségem van, most kezdem el a második egyetemen a tanulmányaimat, és mindezt úgy van pofám művelni, hogy mellette még a személyi számom is 2-essel kezdődik, nemcsak az Állami Számvevőszéktől kérek bocsánatot iziben minden hozzám hasonló pimaszságokat elkövető nő nevében, de az egész országtól is.

Első körben hadd kérjek elnézést minden nő nevében, aki ebben a félévben kezdi meg az első egyetemi képzését! Ha pedig esetleg hozzám hasonlóan már a másodikat, akkor nem is tudok mit mondani a szégyentől, csak megesküdni, hogy minél előbb igyekszünk megszüntetni az NMPK (Nők a Magyar Populáció Kipusztításáért) tagságunkat, és garantáljuk, hogy igyekszünk nem pedagógusi mestert végezni, hiszen tudjuk, hogy a mesterdiplomás pedagógus nőknél nincs nagyobb demográfiai kockázata senkinek ebben az országban!

Mi, az NMPK tagjainak pedagógusai nagyon sajnáljuk, hogy elnőiesítettük ezt a szakmát! Esküszünk pedig, hogy baromira próbáltuk vonzóvá tenni férfitársaink számára a pedagógusi hivatást, a kezdő 130 ezer forintos, majd 170 ezer forintos bérezést, a folyamatos plusz és kifizetetlen munkát, az állandó hihetetlenül felesleges adminisztrációt, sőt, a ránk rohadó intézmények falainak gótikus szépségét is próbáltuk átadni nekik, de egyszerűen nem sikerült. Sajnáljuk!

Mi, az NMPK tagjai esküszünk, hogy szégyelljük magunkat azért is, mert még nem vagyunk eléggé átnevelve ahhoz, hogy az életcélunk semmi más ne legyen, mint világra hozni még egy magyart! Ha pedig igazán jó hitellehetőségekkel szeretnénk bővíteni kiadásaink palettáit, nem egyet, hanem legalább hármat! Szívből reméljük, hogy egyszer felérünk ehhez a nemes és hazafias gondolkodáshoz, és félre tudjuk tenni azokat a jelentéktelen aggályainkat a szüléssel kapcsolatban, minthogy magyar fizetésből magunkat se tudjuk normálisan eltartani, hogy hiteltörlesztés mellett csak álom a Zewa WC papír, vagy, hogy a születendő gyermekünknek garantáltan nem tudunk majd félretenni a jövőjének elindításához, hiszen még magunknak sem tudtunk soha.

Mi, az NMPK tagjai esküszünk, hogy a fenti pitiáner szar indokok háttérbeszorítása mellett igyekszünk elsajátítani 9 hónap alatt az ütemezett szülés képességét, tekintettel arra, hogy már lassan nem marad magyar kórház, ahol ne csak megadott napokon és idősávban lehetne elérhető a szülési szolgáltatás. Megígérjük, hogy addig visszatartjuk a születendő CSOK-, vagy honbabánk érkezését, amíg talál a kórház egy olyan orvost, aki még nem külföldön van négyszer ennyi fizetésért, és azt is megígérjük, hogy a nonszensz magyar fizetések mellett valahogy beszerzünk egy kórházi ágyat is a kisdiszkontban, hiszen már lassan azt is vinni kell magunkkal akkor, ha kórházban szeretnénk lopni a napot.

Mi, az NMPK tagjai esküszünk, hogy innentől a szülés mellett egyetlen életcélunk az lesz, hogy mi minél tanulatlanabbak és kiszolgáltatottabbak legyünk nemcsak az ország versenyképessége, de hímnemű párunk, jó esetben férjurunk boldogsága és fejlődése érdekében is. Mindegy, hogy a tudás erő, hogy a tudás lehetőség, és hogy a tudás esély: mi minderről zokszó nélkül lemondunk párunk, férjurunk, születendő – jó esetben – fiunk javára. Hiszen mi nem vagyunk másban érdekeltek (a szülés mellett persze), csak abban, hogy a férfiak körülöttünk mind jól teljesítsenek és sikeresek legyenek, és az ország rendje ezáltal végre, sok-sok elpazarolt, nők által visszatartott év után helyre állhasson.

Magyarország kormánya minket úgy segéljen!

jaegtoer 2022.08.28. 07:06:47

Az index címoldalán olvasható egy kérdés, amely szerint azon agyalognak: "Hogyan fordítsuk le a főispánt?"

Nos, a XXI. században -a fidesz szándékot figyelembe véve - a javaslatom egyszerű, szemléletes, közérthető, az eddigi tapasztalatok alapján jól jellemzi a várható minőségi színvonalat és a poszt betöltői többségének tevékenységét.
A talány megoldása: Fospan. Ez az szóösszetétel a fos és a span szavak összevonásából következik. Ez valamelyest leegyszerűsítené az idegen nyelvekre történő fordítást. Én legalábbis így hívom majd azokat, akik a Főnök hátsó fertályában tobzódva s onnan kikandikálva teszik, amit a NER követelménye előír nekik.

habakuk000 2022.08.28. 08:53:11

@jaegtoer: Jobban is hangzik a Fosland mint a Hungary. Egy olyan ország neve, ami annyira száguld, hogy előzi a hanyatló nyugatot, ne emlékeztessen az éhségre.

látjátok feleim szümtükkel 2022.08.29. 17:11:22

Ezt már elég régen írták, de szerintem most is aktuális.

www.youtube.com/watch?v=1d8ZtNNAglU

látjátok feleim szümtükkel 2022.08.31. 13:14:57

@gazoló:

Ezt elloptam a vincentről, mert oltári jó.:)

"Igen, ahogy a törzsi társadalmak munkamegosztását nézem, eléggé afelé hajlok, hogy a férfi feladata elsősorban a saját bendőjének megtöltése, és a többi férfi legyőzése volt, mint bármelyik állatcsoportban.
Eléggé 100 %, hogy a gyerekkel lekötött, családot etető nők jöttek rá az építkezés, a főzés, öltözködés, fonás, szövés, cserzés, fűtés, berendezés, eszközhasználat, a mezőgazdaság, növénytermesztés, állattartás, az ételtartósítás, cserekereskedelem módjára, ahogy a beszédre is, a sok gyerek irányítása közben,
miközben a férfiak valahol éppen a térlátásukat gyakorolták."

Elnézést kérek a gazdáktól, egyészt attól aki írta, másrészt a bloggazdától, de ezt muszáj volt ellopni. Kizárólag a érlátás gyakorlása miatt.
süti beállítások módosítása