He?

Bolondok hajóján : zene mellett, minden "behozott" és magánvélemény, esemény, történet, téma ütközhet az Életről. Szabadon. (Még!) :-DDD

sörcsap nagybaszónak

Miva'?

 

 

És a főd forog tovább!

 

Beszótak:

Esik-e wazze?


Számojjá csapos!

Naptár

február 2023
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Piri Reis térképe

2018.11.24. 07:52 guma

1929-ben, történészek egy csoportja egy különleges, gazella bőrre rajzolt térképet talált. A kutatások azt mutatták, hogy ez egy eredeti dokumentum, amelyet 1513-ban Piri Reis, a török flotta neves admirálisa készített. A térképészet volt a szenvedélye. A török hadiflottán belüli magas rangja lehetővé tette számára a privilegizált hozzáférést a Konstantinápolyi Császári Könyvtár gyűjteményéhez. A török admirális több feljegyzésben elismeri, hogy számos forrástérképet használt fel a térkép összeállításához, köztük olyan is volt, amely az ie. 4. századból vagy régebbről származott.

A kor térképei a sok használat közben hamar elrongyolódtak, ezért századokon át másolták őket, rendre kiegészítve azokat, rájuk rajzolva az új földeket, területeket. A tengernagy szerint több térkép is forrásként szolgált munkájához, térképén ez volt olvasható: „A partok és a szigetek Colombo térképéről másoltattak át a térképre.”

A térkép grafikáktól hemzseg, az óceánon különböző típusú hajók, a szárazföldeken állatok láthatók, ezen felül pedig a kor szokásának megfelelően, néhány fantázia szülte sziget is megtalálható rajta. A szárazföld belsejében és a tengerek felszínén rövidebb-hosszabb magyarázó szövegeket helyezett el. A sorokból megtudható, hogy Piri Reis a szerkesztés során összesen 20 forrásmunkát használt fel, köztük arab és portugál műveket is.

piri_reis2.jpg

A térképszelvény meghökkentően precíz, hosszúsági vonalakkal ellátott, és világosan kirajzolódnak rajta az Atlanti-óceán partjai, Európától Afrikán keresztül az amerikai kontinensig csakúgy, mint a hatodik földrész, vagyis Antarktisz bámulatosan részletes körvonalai is, pedig annak felfedezése még legalább 300 évet váratott magára. Piri Reis idejében a jégtakaró alatti szárazföld ilyen pontos, összefüggő felmérése lehetetlen volt, kizárólag mai, modern technikával elképzelhető. A térképen Grönland három különálló szigetként szerepel, jóllehet erre a tényre csupán a múlt században derült fény. Az atlaszmaradvány centrális pontja Kairóhoz, tehát a piramisokhoz esik, mintha az lett volna a világ közepe. A múlt század ötvenes éveiben az akkori legmodernebb műszerparkkal felszerelkezett tudósok megállapították a térkép oly mértékű pontosságát, amelyet manapság csak légi fényképezés alkalmazásával érhető el repülőgépről, vagy műholdról az űrből! Újabb tüzetes vizsgálatok után világgá kürtölhették az eredményt, miszerint a térkép ugyan a valóságot tükrözi, ám nem az 1517-es, hanem a kb. 9000-11000 évvel ezelőtti állapotot. Mindezt geológiai és földrajzi adatokkal támasztották alá, mert például tény, hogy abban az időben valóban nem borította még be vastag jégpáncél Antarktiszt.

Nem elképzelhetetlen az sem, hogy olyan források jutottak el az admirálishoz, amelyek a föníciaiak elődeitől vagy más, ismeretlen hajósoktól származtak, utazásaik magyarázataiból születtek. Ezek az ősi utazók még találkozhattak jég nélküli állapotában Antarktisz partjaival.Képtalálat a következőre: „Piri Reis térképe”

Piri reisz 1513-ban készítette el első világtérképét. A 65×90 cm nagyságú, őz- és gazellabőrre festett térkép Közép- és Dél-Amerikát, az Ibériai-félszigetet és Afrika nyugati részét ábrázolja. A szárazföldeket eltérő színekkel rajzolta meg: az Óvilág sárga, a mai Mexikó szintén sárga (piros felületi pontozással), Brazília pedig lila. A térképet kis grafikák díszítik hajók, állatok. De láthatóak fantázia-szigetek, ilyen fantáziakép például az Atlanti-óceán északi részén egy bálna hátán főzőcskéző remeték. A kiegészítő szövegben, Piri reisz megjegyzi, hogy ez a rajz Szent Brendan szigetét ábrázolja, aki a 6. században egy alvó bálnát szigetnek vélt.

A világtérkép elkészítéséhez 20 térkép adatait vette igénybe: nyolc Ptolemaiosz-térképet, négy korabeli portugál térképet, egy Dél-Ázsiát ábrázoló arab térképet (Caferiye) és egy Kolumbusz által készített Újvilág-térképet. Az egyik mű - állítása szerint - Nagy Sándor korából származott. Piri reisz térképe elsőként mutatta be a La Plata torkolatot. A térképhez tartozó magyarázó szövegben említés esik arról, hogy Piri reisz Kolumbusz felfedezéseiről egy fogságba esett hajóstól szerzett információkat és - egy harmadik útja után készült - térképet.

Piri reisz A hajózásról (Kitab-i Bahriye) címet viselő könyve 215 kikötő-, sziget-, és szorostérképet tartalmazott, a mű a rajzokon kívül a korabeli hajózási ismereteket is tartalmazta. Írt a szelekről, az áramlásokról, az iránytű használatáról, a szélesség-meghatározás módozatairól, az Egyenlítőről és a térítőkről. De találunk leírásokat a különböző tengerekről, hajózási útvonalakról. A könyvben megemlíti Kolumbuszt is: ,,Volt egy Kolumbusz nevű okos ember Genovában".


  Egy ellentmondás

A Piri Reis térkép Afrika nyugati partjait mutatja, Dél-Amerika keleti partjait, és az Déli-sark északi part-vidékét. A Déli-sark északi partszakasza tökéletesen részletezett. A leginkább zavarba ejtő nem is az, hogyan tudott Piri Reis ilyen pontos térképet produkálni az Antarktisz vidékéről 300 évvel annak felfedezése előtt, hanem az, hogy a térkép a jég alatti partszakaszt mutatja. A geológiai kutatások azt igazolták, hogy a Queen Maud öböl ie. 4000 körülig lehetett jégmentes állapotban.

1960. július 6-án az USA légiereje a következőképp válaszolta meg a Keene College-ban dolgozó Charles Hapgood professzor a Piri Reis térkép értékelésére vonatkozó kérdését:

,,Tisztelt Hapgood professzor,

Az Ön kérése a Piri Reis térkép egyes szokatlan részleteinek értékelését illetően szervezetünk áttekintette.

A feltevés, miszerint a térkép alsó része a Queen Maud öböl Princess Martha partját ábrázolja az Antarktiszon és a Palmer-félszigetet, elfogadható. Úgy találtuk, hogy ez a térkép leginkább logikus és minden bizonnyal korrekt értelmezése. Az a földrajzi részlet, amely a térkép alsó részén látható, feltűnően megegyezik a Svéd-Brit Antarktisz Expedíció által a jéggel borított területről 1949-ben készített szeizmikus profillal. Ez arról tanúskodik, hogy a partvidék azelőtt lett feltérképezve, mielőtt azt jég fedte volna el. Ezen a területen a jégréteg vastagsága kb. egy mérföld (1609 m - a ford. -).

Nincs elképzelésünk sem róla, hogyan kerülhetett a térképre ez a részlet az 1503-ban feltételezetten birtokolt geográfiai tudással.
Harold Z. Ohlmeyer alezredes, USAF parancsnok"Képtalálat a következőre: „Piri Reis térképe”

A tudomány hivatalos álláspontja szerint az Antarktiszt borító jégréteg egymillió éves. A Piri Reis térkép azt mutatja, hogy a kontinens északi partját akkor tér-képezték fel, amikor még azt nem borította jég. Eszerint egy millió évvel ezelőtt kellett, hogy feltér-képezzék, de ez lehetetlennek tűnik, mivel az emberiség akkor még nem létezett.

További és alaposabb tanulmányok azt mutatták, hogy az Antarktisz legutóbb 6000 évvel ezelőttig volt jégmentes állapotban. A jégmentes időszak kezdetét illetően megoszlanak a vélemények, különböző kutatók ie. 13000 és ie. 9000 közé teszik ezt.

A kérdés tehát: ki térképezte fel az Antarktisz Queen Maud Földjét 6000 évvel ezelőtt? Milyen ismeretlen civilizáció volt birtokában olyan technológiának, amely ezt lehetővé tette?

Közismert, hogy az első civilizáció, a hagyományos történelem szerint, a közép-keleti régióban fejlődött ki ie. 3000 körül, s ezt egy évszázadon belül követte az Indus völgyében és Kínában kibontakozó társa-dalom. Ezek szerint egyik ismert civilizáció sem lehetett képes a fenti feladat véghezvitelére. Ki lehetett az itt időszámításunk előtt 4000 évvel, aki képes volt olyan dolgokat megoldani, melyekhez a mai modern technológia szükséges?

A középkor során számos hajózási térkép forgott közkézen, amelyeket ,,portolani" néven neveztek, és a hagyományos hajózási útvonalakról készült pontos térképek voltak, a partvidék, öblök, kikötők, tenger-szorosok rajzaival. A legtöbb portolani a Földközi és Égei-tenger vidékéről készült, és más ismert útvonalakról, ahogy maga Piri Reis írta hajózási könyvében.

Néhányan említést tettek ugyanakkor ismeretlen földekről, és pár tengerész között keringtek speciális térképek, melyeket igyekeztek minél jobban eltitkolni. Feltételezik, hogy Columbus is egy ilyen speciális térkép birtokában volt.

Hogy megrajzolja térképét, Piri Reis különböző forrásokat használt, melyeket utazásai során itt-ott gyűjtött össze. Ő maga is rótt megjegyzéseket a térképre, amely képet ad nekünk arról, hogyan dolgozott. Azt írta, nem felelős az eredeti mérésekért és kartográfiáért. Az ő szerepe a gyűjtőé, aki nagyszámú térkép-forrást használt. Azt mondta, hogy néhány forrás korabeli tengerészektől származott, míg mások igazi régiségek voltak, egészen az ie. 4. századig vagy korábbi időpontig visszamenőleg.

Dr. Charles Hapgood az ,,Ősi tengeri királyok tér-képei" című könyvében azt írja:
,,Úgy tűnik, pontos információ öröklődött egyik embertől a másikra. Úgy látszik, ismeretlen személytől származnak a térképek, és talán a minósziak vagy főniciaiak által hagyományozódott tovább, akik több mint ezer éven át az ókori világ nagy hajósai voltak. Vannak bizonyítékaink rá, hogy gyűjtötték és tanulmányozták az egyiptomi Alexandria nagy könyvtárát, és az összeállítások ott dolgozó geográfusoktól származnak."

Piri Reisnek minden bizonnyal olyan térképek jutottak a birtokába, amelyek az ókori világ legismertebb könyvtárából, az Alexandriai Könyvtárból származhattak.

Hapgood rekonstrukciója szerint ezeknek a dokumentumoknak a másolatai és néhány eredeti térkép más tudományos központokba került, például Konstantinápolyba. 1204-ben, amikor a negyedik keresztes hadjárat idején a velenceiek behatoltak Konstantinápolyba, ezek a térképek az európai tengerészek között kezdtek keringeni.

Ezen térképek többsége - folytatja Hapgood - a Földközi- és Fekete-tenger térségéről készült. De más területekről készült térképek is maradtak. Ezek között voltak az amerikai kontinens, az északi és déli-sark térképei is. Világossá vált, hogy a régi utazók egyik pólustól a másikig utaztak. Hihetetlennek tűnik, a bizonyítékok mégis azt mutatják, hogy néhány ősi utazó a Déli-sarkot is felfedezte, mikor azt még nem borította jég. Az is világos ugyanakkor, hogy olyan navigációs műszerük volt, amellyel a hosszúsági fokok pontosan meghatározhatóak voltak, s amely messze felette állt az ókor, középkor és egészen a 18. század második feléig az újkor birtokolta technikai tudásnak.

Az elveszett technológia eme bizonyítéka alátámasztja és elképzelhetővé teszi azokat a feltételezéseket, amelyek az ősi idők eltűnt civilizációjáról szólnak. A tudósok a bizonyítékok többségét elvethetik, mondván, hogy azok csak mítoszok, de vannak olyan tények, amelyeket nem hagyhatnak figyelmen kívül. Ez a bizonyíték azt követeli, hogy a többi feltételezést is nyitott elmével újragondolják."

részlet innen: https://kepzeletvagyvalosag.blog.hu/2016/05/09/a_piri_reis-terkep

Itt pedig csodálatos régi (vegyes) térképeket találsz:

http://tortenelem.uni-eger.hu/public/uploads/terkeptortenet_5742a76c51bf2.pdf

10 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://offforever.blog.hu/api/trackback/id/tr9314365107

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

jaegtoer 2018.11.24. 10:17:04

Lehet, hogy az emberi civilizáció egy pöttyet régebbi, mint azt elhitetni szeretnék egyes megátalkodott majomhívők. Mindez nem zárja ki, hogy az emberiség egyes felmenői tényleg egyes majmoktól származnak. A tények mindenképpen erre utalnak.

E rövid kitérő után, amit egyszerűen nem hagyhattam ki, bevallom, hogy Piri raísznak (Piri Reis/Hadji Muhammad (Dardanelles, Ottoman Empire, 1465 – 1554/1555) nagy csodálója vagyok, egy időben sokat kutakodtam utána, de nem lettem okosabb annál, mint ami itt áll a őosztban munkássága kapcsán. Azt azonban meg kell jegyezni, azon túl, hogy szabad hozzáférése volt a Bizánc ostromakor megmaradt császári könyvtár maradékához, a bevett szokás az volt, hogy a különböző csatározások, hódítások alkalmával elfogott (és életben maradt) Isztambulig hurcolt tengerészeket Piri raísz kihallgatta, és akár a szárazföldön, akár az elfogott hajókon megtalált térképek általában hozzá kerültek (neki kellett mintegy beszolgáltatni azokat) . Így kerülhettek hozzá akár az alexandriai könyvtárégésből az akkor éppen máshol kallódó és/vagy megmenekült térképek, leírások másolatai is. Az oszmán birodalom hatóköre pont az általunk ismert civilizáció bölcsőjének tekinthető területen randalírozott. Tehát kora összes elérhető forrása rendelkezésére állt, és a kor különös kereskedelmi kapcsolatainak, szokásainak köszönhetően pénzért is vásárolt -amúgy elérhetetlen- másolatokat.
A történelem fintora, és a világ szerencséje, hogy a mérhetetlen központi hatalommal és központosított erőforrásokkal működő oszmán birodalom a tengereken illetve az óceánokon nem akart terjeszkedni.
Valami különös isteni áldás folytán kurvára megkedvelték ezt a kies Kárpát-medencét, szabadidejükben pedig jóravaló szunnitákhoz méltóan a siítákat öldösték a másik irányban.

jaegtoer 2018.11.24. 13:31:28

A NatGeo-n csimpánzokról szóló film megy éppen.
Többször is gondoltam már rá az eredetvitákban, de most egyre gyakrabban az az érzésem, hogy valami nagyon csúnya evolúciós baklövés történt. Persze nem zárom ki, hogy az Úr éppen gyilkos humorának eredménye mindaz, ami van. De! ki fog derülni, ámbár nem siettetem. Eljön. Remélem vidám hecc lesz.

taga20 2018.11.24. 13:38:30

@jaegtoer: az a jó az Úrban, hogy bármit csinál a humoránál marad. legyen az ausvicc, vagy egyéb vicc.

volt még pár vicc a történelemben, még dzsézusz előtt is.

guma 2018.11.25. 04:20:09

@jaegtoer: :)

jó kiegészítés a poszthoz! :)))
az eszmefuttatás külön értékelhető, mert egy világot tekint át...

Orica Középföldi 2018.11.25. 07:54:14

@jaegtoer:

"Lehet, hogy az emberi civilizáció egy pöttyet régebbi, mint azt elhitetni szeretnék egyes megátalkodott majomhívők."

Ez a mondat egy pöttyet méltatlan hozzád. Az, hogy a mai közélet az evolúció visszafordulását sugallja (ld. tegnapi lehangolt hozzászólásaidat), nem kell, hogy kizárólagos ítélethez vezessen.

Popper megmondta, minden lehetséges, de az ember legyen kételkedő.

*

Én tegnap a Clovis-kultúráról néztem filmet.Régészeti eredmények alapján hihető teóriák, de csak teóriák, állnak szemben egymással. Nagyon korrekt volt a tudósok/kutatók hozzáállása.

*

Hogy pozitívat is mondjak, kiegészítő eszmefuttatásod kiváló:)

jaegtoer 2018.11.25. 09:08:44

@Orica Középföldi:

Méltatlan vagy sem, teljesen belesimul a popperi doktrínába majd minden eszmefuttatásom. Megeshet, hogy egyik másik első vagy második olvasatra is ex katedra kijelentésnek tűnik, ellenben bizonyos, hogy ellentmondást nem tűrően kételkedést generál a gondolkodó illetve gondolkozó hallgatóban. A nem gondolkozó, vagy a nem gondolkodó hallgató szempontjából meg teljesen mindegy, mert vagy nem olvassa, vagy nem érti, vagy nem inspirálja továbbgondolásra, vagy egyébként is teljesen reménytelen.
Mindazonáltal egyáltalán nem lehangolt, hanem sokkal inkább felhangolt állapotban voltam, s határtalan optimizmusom nyilvánulhatott meg abban is, hogy a majmoknak is adtam egy esélyt, mint az evolúciós változás véletlenül vagy szándékosan, de mindenképpen méltatlanul mellőzött változatának. Persze a film végére kiderült, hogy a majmok is éppen úgy vagy úgyabbul viselkednek, mint az emberek, tehát a végeredmény szempontjából tökmindegy, ember vagy majom, a lényeg, hogy a migránsoknak annyi.

Fentiektől eltekintve a "megátalkodott majomhívők" sem rózsaszín, sem világoskék selyemszalaggal át nem kötött szerkezetbe csomagolt jelentés méltán borzolhatja a mást gondolók kedélyét, önérzetét, de ez semmivel sem vet nagyobb hullámokat, mint a deisták számára a teremtés misztériumának elutasítása. Egyelőre úgyis ott tartunk, hogy az eredet bizonyossága egyelőre teória. Fentről le, vagy lentről fel. Mint a ióta. Nem mindegy? akár i-vel akár i nélkül, az érdekelt felek ugyanazzal a mértékű vehemenciával gyilkolászták egymást, vagy éppenséggel hagyták sorsára a másikat. Most meg jönnének az ökumené-vel, pedig már az ökonómia az úr. Az Úr meg a hátsó padban szinkronolvasással Marxot és Platónt zagyvál.

jaegtoer 2018.11.27. 06:43:42

Vagy legalábbis úgy tűnik.
Ugyanakkor az sem zárható ki, hogy Gőgös Gúnár Gedeon és Ablak Zsiráf.

guma 2018.12.01. 19:00:50

@gazoló: :)

köszönjük!
bár megjöttek a fagyok és ez rám is hatással van...

gazoló 2018.12.06. 22:19:19

@guma:

jó éjszakát!

Lackfi János
·
ISTEN-KERESGÉLŐ

Hol van az Isten?
Mért van az Isten?
Kellene már, hogy
kézre kerítsem…

Nézem a földben,
nézem a fában,
itt a vakondok,
ott meg a szú van.

Nézem az égen,
nézem a tóban,
sas-libegésben,
kajla kopóban.

Hol van az isten?
kis katicában?
hajnali fényben?
kerge cicában?

Hold kerekében?
nap-zuhogásban?
mindig az egyben?
mindig a másban?

Hogyha keresnéd
benn a zsebedben,
épp kikukucskál
fenn az eszedben.

Szél fuvoláján
küldi a hangot,
küldi az epret,
küldi a mangót.

Küldi a márványt,
küldi a rozsdát,
méhek az Istent
mind beporozzák.

Itt is, amott is,
ott se meg itt se,
isteni bukfenc,
épp ez a kincse.

Kergetem egyre
én is az Istent,
csörtet utánam,
bújik a nincsben.

Bújik a vanban,
fűsuhogásban,
engedi néha,
hogy kipecázzam.

Hogyha a markom
összeszorítom,
csobban a vízben,
elviszi titkom.

Ám ha lehúnyom
két szemem, itt van,
csak maradásra
kell kitanítsam...
süti beállítások módosítása