He?

Bolondok hajóján : zene mellett, minden "behozott" és magánvélemény ütközhet az Életről. Szabadon. (Még!) :-DDD

sörcsap nagybaszónak

Miva'?

 

 

És a főd forog tovább!

 

Beszótak:

Esik-e wazze?


Számojjá csapos!

Naptár

november 2018
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

A pácban mindenki benne van.

2010.10.13. 21:11 guma

 


HamvasBéla.org

A pácban mindenki benne van.

 

(IDÉZET GONDOLATOK TÁRSUNKNAK, AKI MEGMERTE KÉRDEZNI : KINEK?)

 

 

                                                               Arlequin

(Részlet a Titkos jegyzőkönyvből)

 

 

Van művészet, amely geometrikus és értelmes, csaknem pythagoreus és klasszikus, de mindenképpen valamely rend ihletéből él, és ehhez képest az arányt és a bizonyosságot és a tudást sugározza. Ezt a művészetet orfikusnak lehet hívni, nem azért, mert Orpheus találta ki, hanem, mert Európában legmagasabb foka az orpheusi görög klasszika. Orfikus végül az egyiptomi művészet is, a tibeti, sok tekintetben a kínai, a tolték, a gótika, a reneszánsz. Az orfikus művészet megfékező művészet. Nagy példája a keleti yantra. Az erőket, amelyekhez nyúl, rendezi. Ezért minden orfika nagy célja a harmónia. S ezért értelmes, geometrikus és arányos és ezért él a rend ihletéből és ezért legmagasabb foka a görög klasszika.

Minden művészetben a rendező és a fegyelmező és a megfékező mozzanat mellett ott van és megvan az idéző mozzanat. Ez a mágikus művészet, amely időnként kitör s amely az orfikát Európában csaknem teljesen lerohanta. A mágikus művészet nem fékez meg, hanem éppen idéz. Nem értelmes, hanem imaginatív. Nem a harmóniában él, hanem a mámorban. Nem a bizonyosságot keresi, hanem az enthuziazmust. Az erőket, amelyekhez nyúl, felszabadítja.

Jellegzetes mű a Divina Commedia, az orfika egyik csúcspontja. A poklok fenekétől a legmagasabb mennyországig az összes erőket rendezi és megfékezi. Jellegzetes mágikus mű Dosztojevszkij Ördögök-je. Ez a mű, amelyben Sztavrogin a tábornokkal nyugodtan beszélget, de egyszerre minden ok és előzmény nélkül feláll, a tábornokhoz lép és fülébe harap.

"Általában borzasztó dolog a zene, írja Tolsztoj – mi is az tulajdonképpen? Én nem tudom. Mi a zene? Mit csinál? Azt mondják, a zene hat, borzasztóan hat, de egyáltalán nem lélekemelő módon. Nem lelket felemelő módon, vagy lealacsonyító módon, hanem lelket felizgató módon hat. A zene hatása alatt úgy látszik, valamit értek, amit nem értek, hogy képes vagyok valamire, amire pedig nem vagyok képes."

 

Tolsztoj ezekkel a szavakkal Beethoven mágikus zenéjét jellemzi. A zene lelket felizgató módon hat. Nem lelket felemelő, vagy lealacsonyító, hanem felizgató módon. A beethoveni zene idéző zene. Mágikus zene, mint ahogy Dosztojevszkij írása mágikus írás. Ez a lelket felizgató művészet, szemben a lelket megfékező művészettel, a mágikus művészet, szemben az orfikus művészettel, amikor képes vagyok valamire, amire pedig nem vagyok képes, amikor értek valamit, amit nem értek. Ez a mágia. Ez a mámor és az imagináció és az enthuziazmus. Az orfikus művészet mindent a helyére tesz és kiegyensúlyoz és fegyelmez és a lelket felemelő módon hat, mint Pindaros ódája, vagy a Divina Commedia vagy egy Bach-fúga, vagy a Parthenon, vagy egy Raffael-kép. A mágikus művészet a mélységet felidéző és az egyensúlyt felbontó művészet, amely lelket felizgató módon hat, mint a Faust, vagy egy Beethoven-szonáta, vagy egy Van Gogh-kép, vagy egy kései Michelangelo-szobor. Az orfikus művészet emblémája a kristály, a mágikusé az örvény. Orfikus a Bibliának ez a mondata: Kezdetben teremté Isten a mennyet és a földet. Mágikus Tolsztojnak ez a mondata: Csak akkor kezdődik az élet, ha az ember nem tudja, hogy mi lesz.

----
Rómeó és Hamlet valami döntő dologra jön rá. A többi ember rosszul értékel és rosszul kalkulál és hibásan számol és leszűkít és lesorvaszt és letagad. Mit? Ostoba kérdés. Azt, ami van. Úgy látszik, hogy Rómeó és Hamlet megőrült. Erről szó sincs. Az élet csak akkor kezdődik, ha az ember nem tudja, hogy mi lesz. A létezés nem hat megnyugtatóan. Egyáltalán nem fölemelően, hanem felizgató módon hat. Hirtelen azt hiszi, hogy képes valamire, amire pedig nem képes. Nincs többé bizonyosság és rend és fegyelem és harmónia és megfékező hatalom. Ellenben igenis van önkívület és szenvedély és van idézés és enthuziazmus és mágia és mámor.

-----

Az Athéni Timon Shakespeare-nek az a drámája, melyben az első felvonásban Timon hatalmi őrületben él, gazdag és befolyásos és uralkodik és parancsol. De amikor vagyonát elveszti, abban a pillanatban kivétel nélkül mindenki elhagyja. Athéni Timon Shakespeare-nek az az alakja, aki látja, hogy nincs a világnak sejtje, melyet a hatalmi éhség ne itatna át. S a dráma második fele, mikor Timon egyedül van, elhagyatva és szegényen, megvetve, koldus az erdőben, nem egyéb, mint a hatalmi őrület világának bírálata. "Ferde minden, nincs egyenesség csúf természetünkben, csak egyenes gazság." Barlangban él, gyökeret eszik és a vaulting ambition ellen toporzékol. Ez Macbeth és III. Richárd és Caesar bírálata. Timon a madman so long, now a fool – sokáig őrült, most bolond. Timon az egyetlen lehetséges átmenet a becsvágy és aközött, ami a becsvágyon túl van. Mi az, ami a becsvágyon túl van? Sokáig őrült, most bolond. Az egyetlen ember, aki a hatalom őrületét legyőzte. Az egyetlen ember, aki a világban élőt különös szavakkal áldja meg: the plague of company light upon you – a közösség döge szálljon rád. "Egyetlen büszkeségem, hogy nem vagyok te." Ha elég tiszta lennél, leköpnélek.

Az emberi lét egyik főalakjáról van szó. E lény származásának egyik fele az örvény mámora. A lény származásának másik fele a hatalmi őrület legyőzése és megfékezése, "sokáig őrült, most bolond".

 

4.

A hatalmi ösztön azt hiszi, hogy a világ tetején a Mindenható trónusa áll és ebbe bele akar ülni. Az idióta. Miért vigyorog a bolond? Mert tudja, hogy Isten nem ül a trónuson. A trónus megvan. A hagyomány azt mondja, hogy Isten a trónust a teremtés legelső napján az Araboth-ban, a legfelsőbb mennyben megteremtette. De sohasem ült bele. Maga helyett a hetedik napon a Sabbath-ot, az ünnepet ültette. Az egész földkerekségén ezt csak a bolond tudja.

---

A bolond a becsvágyon kívül áll. Megtanulta Timontól az átkot, hogy ezen a világon minden görbe, csak a gazság egyenes. De a bolond nem toporzékol. A bolond a hatalmi őrületen kívül áll. A történeten kívül. Pótolhatatlan ember. Páratlan ember. Az öreg Lear tudja, és egy percig se tudna meglenni nélküle. Amikor nincs ott, azonnal felkiált: Hol a bolondom? Hol az én legénykém? Hej, mintha aludna a világ! Az öreg Lear tudja, hogy nincs nagyobb biztosság, mint olyan ember közelében lenni, aki nemcsak hogy nem akar a trónusra ülni, hanem hahotázik azokon, akik a trónus felé loholnak. "Itt a bohóc, itt a kincs", mondja Goethe.

5.

Arlequin egyik szülője, az anyja, az örvény mámora. Csak akkor kezdődik az élet, ha az ember nem tudja, hogy mi lesz. Arlequin másik szülője, az apja, a hatalmi ösztönön való nevetés. Sokáig őrült, most bolond.

Arlequin úgy beszél, mint Rómeó, miután Júliát megismerte, mint Hamlet, miután apja szellemével találkozott. Létezésének összefüggései megváltoztak. Szójátékokat gyárt és különös szavakat használ még különösebb értelmezésben és nyelvet öltöget és hosszú orrot mutat és sapkáját csörgeti. Pont olyan, mint a többi és még hozzá bolond. "Milyen kár, hogy a bolond egy okos szót se mondhat, mikor az okosok oly bolondok."

Elég. Most már ideje a dolog lényegére térni. Arlequin az emberi lét egyik főalakja. És a világ egyik legritkább fickója. Miért? Mert Arlequin paradox? Nem. Ez így teljesen rossz. Arlequin nyelvének logikája paradox. Miért? Mert paradox? Ez viszont kevés. Tény: Arlequin megismerte, hogy a létezés logikája paradox.

Mindenekelőtt a harci szituációt feladta. A hatalomért való küzdelemben nem vesz részt. A nevetés ezzel a világgal való együtt nem működésének éppen olyan jele, mint a csörgősapka és a vicc és a tótágas. Arlequin nem ambiciózus. Neki az egészből csak annyi kell, amennyi éppen eléje hull. Arlequin nem kötelezi magát le se vagyonnak, se rangnak, sem elméletnek, sem az evésnek, sem az ivásnak, sem valamilyen mesterségnek, sem a tudásnak. Nem hódol meg senkinek. Arlequin szabad. Ezért a lét egyik főalakja és ezért ritka. A nevetés ennek a szabadságnak éppen olyan jele, mint a szójáték és a bukfenc és a hahota.

 

Az olyan ember, aki a harci szituációt feladta, s aki a zsibvásár közepén leül és a feneketlen loholás közepette szundikál, az olyan ember paradox helyzetben van. Tibetben azt mondják, hogy a szellem olyan, mint a teve. Ha meg akarják fékezni, egyszerre tíz irányba tör ki, de ha békében hagyják, meg se mozdul. A szellem logikája paradox, mert a létezés logikája paradox.
Senki se mer egyedül élni. A legtöbb ezért nekiáll, érthetővé teszi magát, hízeleg, magyaráz, megalkuszik, hazudik, vagyis partikularizálja és szekularizálja magát. A közösséget nem a társas ösztön teremtette, az egyének teremtették, az egyedülléttől való félelmükben.

Senki se mer egyedül élni. Fantasztikusan bonyodalmas trükköket eszelnek ki, hogy egymáshoz valami közük legyen. Tíz körmükkel egymásba kapaszkodnak s ennek arányában egymástól csillagászati sebességgel távolodnak. Nem különös? Ha mindenki azt mondaná, hogy egyedül van, abban a pillanatban a félelem elmúlna s abban a percben a nagy közösségben mindenki találkozna. Miért? Mert a közösség logikája paradox, ahogy a magány logikája paradox és a nyelv logikája paradox, mert a létezés logikája paradox.

A lélek is paradox, mert a legmélyén nem a bestia él, hanem a tiszta égi tűz. A történet is paradox, mert a kezdetek kezdetén nem a vadember és a gorilla áll, hanem a magas szellemű lény. Az emberi lét és a lény elemei intakt tisztaságok, mint a legelső értelem és a lelkiismeret és a szeretet.

Ha természeted ellen erőszakot követsz el, a természet bosszút fog állni. A megalázott természet minden esetben bosszút áll. Ha szellemed ellen erőszakot követsz el, nem fog bosszút állni. A megalázott szellem hallgat, mélyen hallgat, meg se mozdul, nem felel, nem szól, nem ad jelt és nem áll bosszút. Ez a bosszúja. Miért? Mert a szellem logikája paradox.

....

 

Szemtelenül és önkényesen válogatam - bocsánatot kérek érte. Nagyon izgalmas, érdemes elolvasni (én jó ideje őrizgetem!).

27 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://offforever.blog.hu/api/trackback/id/tr382369705

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

guma 2010.10.13. 23:06:31

Rengeteg lényeges dolgot kihagytam de felhatalmazom a csapatot a további korrigálásra. (Én már nagyon elfogult vagyok a szöveggel. Bocs!)

Ásó[Mosó]Maci (Dr. nélkül) 2010.10.14. 08:35:39

Köszi!
Jó volt így reggel egy kis Hamvas Bélára ébredni. Átvarázsolja a napomat :-D
Metamorphozis.

guma 2010.10.14. 08:44:47

@Ásó[Mosó]maci: Szia Macika!
Hogy jelenik meg a cím, hogy : A pácban mindenki benne van.
A másiknál meg a címben módosítani kellene : közösségre.
Köszi!

arlequin 2010.10.14. 11:15:34

ja. ezek látszólag jók. de nem köll ily bolondságokkal foglalkozni.
enni-inni-aludni-halni.
ezek a fontosak.

arlequin 2010.10.14. 11:46:32

@Ásó[Mosó]maci:
ja tényleg.
az ölést illetve ölelést kifelejtettem.
de csak azért mert ezek biza magától értetődőek ;-D

guma 2010.10.14. 12:07:14

@Ásó[Mosó]maci: @arlequin: Ölel benneteket aki szeret eni-inni-aludni...
Hogy halni? majd meglátjuk.D

Viszont levagytok ejtve. A torgyános nem tetszik??)

guma 2010.10.14. 12:22:10

@arlequin: Ha lehet és egyszer időd, kedved hozzá van fordítsd le ezt is.

www.youtube.com/watch?v=LWoyZixx1l4

Kösz.

guma 2010.10.14. 13:21:27

@Ásó[Mosó]maci: Ja! A közösségi kisfilmben van D

guma 2010.10.14. 13:45:22

@Ásó[Mosó]maci: Ugyeugye. Pedig majd eldobtam magam a Torgyánon...

arlequin 2010.10.14. 16:13:19

@guma:
Anya, gondolod le fogják dobni a bombát?
Anya, gondolod, szeretni fogják ezt a nótát?
Anya, gondolod megpróbálják összetörni a golyóimat?
Anya, a falat kellene építsem?
Anya, futnom kellene az elnökségért?
Anya, betesznek majd a tűzvonalba?
Ez mindössze időpazarlás?

Csitt most baba, baba, ne sírjál
Mama az összes rémálmodat valóra váltja
Mama minden félelmét beléd helyezi
Mama pont itt fog téged tartani, a szárnyai alatt
Nem fog hagyni repülni, de talán fog hagyni énekleni
Mama a babát kényelmesen és melegen fogja tartani
Ú Baba
Ú Baba
Ú Baba, természetesen Mama segíteni fog felépíteni a falat

Anya, szerinted ő elég jó hozzám?
Anya, szerinted veszélyes ő rám?
Mama, szét fogja tépni kicsi fiadat?
Mama, összetöri fogja-e törni szívemet?

Csitt most baba, baba, ne sírjál
Mama meg fogja vizsgálni az összes barátnődet neked
Mama egy piszkosat sem hagy hozzád jutni
Mama fenn lesz addig, amíg be nem jutsz
Mama mindig ki fogja találni hol voltál
Mama mindig egészségesen és tisztán fogja tartani a babát
Ú Baba
Ú Baba
Ú Baba, te mindig a baba leszel nekem

Anya, muszáj volt ily magasra tenni a lécet?

p.s.: elég súlyos szöveg. tiszta oidipus-komplexusos fáradalom és kétséghalmaz.

guma 2010.10.14. 16:17:45

@arlequin: Na ezen most meglepődtem...

Becsapott a zene a stílus a hangulat.

De köszi, megy a gyűjteményembe a többi sziporkád mellé.

guma 2010.10.14. 16:37:14

@arlequin: De irigyellek!!!!!!!!

neccharisnyás útonálló (törölt) 2010.10.14. 17:37:39

@guma: Mindjárt berakok egy sortörést, istenbizony!

neccharisnyás útonálló (törölt) 2010.10.14. 18:03:10

@guma: Már megint ez az ivás? Vizet, jelenleg.

Ja, nagy fehérbor miatti siránkozásomat megunta a Jósors! Apám múltkor beállított másfél liter száraz meg 4 deci édes fehérborral. Merhogy a melósok nem itták. Bár a testesebbet szeretem, de ettől, illetve hogy spar-gazdaságos, eltekintve, nem is olyan rossz.

guma 2010.10.14. 18:20:13

@neccharisnyás útonálló: Öreganyád ki van bukva (egyedül meg nem jó inni még virtuálisan sem!).

Vagyis rúgjunk be.
És rakj sok zenét ha van kedved. Ja és nagyon ügy vagy!!!! Privi ment...

neccharisnyás útonálló (törölt) 2010.10.14. 18:44:23

@guma: Csókolom, mikor mondtam én hogy öreganyám lehet? Azt ki kell biza érdemelni. Főleg, hogy még mindkettő él, és lett lészen egy harmadik is. Sorszámot tépni az ajtóban lehet.

Zene nem lesz, mert mennem kell nékem is. Mindenfajta rossz hír jött ma. Átgurítok egy kis fehéret egy bambisflaskában. Míg jön valaki: jógalégzés!

guma 2010.10.14. 18:46:55

@neccharisnyás útonálló: Húha! Vissza kell keresni az engedélyt, bevállaltál Donna mellé!